Статистична інформація

 

Зовнішня торгівля України, млн. дол. США

 

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Експорт

49212,9 68089,3 44148,8 36186,2

Імпорт

54091,3 72816,8 55273,5 63562,4

Сальдо

-4878,4 -4727,5 -11124,7 -27376,2

 

Зовнішня торгівля у Черкаській області, млн. дол. США

  2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Експорт

810,8 884,2 1295,6 1221,2

Імпорт

681,5 1053,6 606,7 659,0

Сальдо

129,3 -169,4 688,9 562,2

 

Товарна структура експорту України, млн. дол. США

  2020 рік 2021 рік

2022 рік

2023 рік

У % до

загального

обсягу

2023 р./ 2022 р., +/-

Продукти рослинного походження 11890,1 155538,3 13478,5 11716,5 32,4 -13,0
Жири та олії тваринного або рослинного походження 5759,6 7037,3 5949,4 5649,1 15,6 -5,0
Недорогоцінні метали та вироби з них 9030,3 15992,5 6004,1 3916,3 10,8 -34,8
Готові харчові продукти 3361,1 3788,9 2497,0 3271,8 9,0

+31,1

Машини, обладнання та механізми 4487,1 5272,8 3736,0 2621,5 7,2 -29,8

Мінеральні продукти

5331,9 8414,4 4323,5 2415,1 6,7 -44,1

Інші

9352,8 12045,1 8160,3 6595,9 18,3 -19,2

 

Товарна структура експорту Черкаської області, млн. дол. США

  2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік

У % до

загального

обсягу

2023 р./

2022 р., +/-

Продукти рослинного походження

310,9 385,3 626,3 470,5 38,5 -24,7

Живі тварини: продукти тваринного походження

34,2 31,0 101,73 358,9 29,4 у 3,5 р.
Жири та олії тваринного або рослинного походження 235,9 129,7 322, 165,3 13,5 -48,7
Готові харчові продукти 72,3 119,8 58,2 85,3 7,0 +46,6
Деревина і вироби з деревини 45,8 65,0 59,5 43,1 3,5 -27,6
Різні промислові товари 22,2 32,6 21,9 23,8 2,0 +8,7
Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості 12,9 27,6 37,1 21,7 1,8 -41,5
Машини,обладнання та механізми 17,7 24,7 23,1 16,9 1,4 -26,6
Інші 45,2 65,0 34,7 35,7 2,9 +2,8

 

Товарна структура імпорту України, млн. дол. США

  2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік

У % до

загального

обсягу

2023 р./

2022 р., +/-
Машини,обладнання та механізми 11544,2 14201,7 9181,6 11257,1 17,7 +22,9
Мінеральні продукти 8402,7 14969,6 13112,1 10633,0 16,7 -19,0
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 5743,4 7569,7 5629,8 7842,5 12,3 +38,6

Продукція хімічної промисловості

7331,5 9740,6 6302,7 7437,4 11,7 +19,7

Полімерні матеріали

3409,0 4815,3 3247,2 3732,2 5,9 +14,9

Недорогоцінні метали та вироби з ним

3127,7 4369,0 2590,7 3361,2 5,3 +29,7

Інші

14532,8 17150,9 15209,4 19299,0 30,4 +26,9

Товарна структура імпорту Черкаської області, млн. дол. США

  2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік

У % до

загального

обсягу

2023 р./

2022 р., +/-
Продукція хімічної промисловості 99,6 169,4 162,5 160,6 24,4 -1,2
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 33,3 49,1 47,5 84,5 12,8 +77,5
Машини,обладнання та механізми 73,9 137,3 85,6 83,4 12,7 -2,7
Мінеральні продукти 283,8 446,9 92,7 73,8 11,2 -20,3

Полімерні матеріали

35,1 52,2 47,8 70,9 10,8 -48,3
Текстильні матеріали та текстильні вироби 30,9 30,2 33,8 39,2 5,9 +16,1
Живі тварини; продукти тваринного походження 26,7 31,6 34,6 31,7 4,8 -8,2
Інші 139,4 171,9 102,2 114,9 17,4

+12,4

Географічна структура експорту Черкаської області

Країни

2022 рік

Польша

14,1 %

Румунія

11,1 %

Китай 7,4 %
Нідерланди

6,3 %

Угорщина

6,0 %

Італія

4,2 %

Інші

50,9 %

Географічна структура імпорту Черкаської області

Країни

2022 рік

Китай

31,1 %

Угорщина

11,3 %

Німеччина

5,6 %

Болгарія

5,4 %

Литва 4,5 %
Туреччина

4,0 %

Інші

38,1 %