Статистична інформація

 

Зовнішня торгівля України, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Експорт

50060,3 49212,9 68089,3 44148,8

Імпорт

60783,7 54091,3 72816,8 55273,5

Сальдо

-10723,4 -4878,4 -4727,5 -11124,7

 

Зовнішня торгівля у Черкаській області, млн. дол. США

  2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Експорт

863,6 810,8 884,2 1295,6

Імпорт

691,2 681,5 1053,6 606,7

Сальдо

-172,4 129,3 -169,4 688,9

 

Товарна структура експорту України, млн. дол. США

 

 

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

У % до

загального

обсягу

2022 р./

2021 р., +/-

Продукти рослинного походження 12914,9 11890,1 155538,3 13478,5 30,5 -13,3
Недорогоцінні метали та вироби з них 9606,9 9030,3 15992,5 6004,1 13,6 -62,5
Жири та олії тваринного або рослинного походження 4732,8 5759,6 7037,3 5949,4 13,5 -15,5
Мінеральні продукти 4867,1

5331,9

8414,4 4323,5 9,8 -48,6
Машини, обладнання та механізми 4464,7 4487,1 5272,8 3736,0 8,5 -29

Готові харчові продукти

3221,1

3361,1

3788,9 2497,0 5,7 -34,1

Інші

10252,8

9352,8

12045,1 8160,3 18,4 -32,3

 

Товарна структура експорту Черкаської області, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік

2021 рік 2022 рік

У % до

загального

обсягу

2022 р./

2021 р., +/-

Продукти рослинного походження

375,7

310,9

385,3 626,3 48,3 62,5

Жири та олії тваринного або рослинного походження

219,9

235,9

129,7 322,3 24,9 у 2,5 р.
Живі тварини: продукти тваринного походження 48,1 34,2 31,0 101,7 7,9 у 3 р.
Деревина і вироби з деревини 36,2 45,8 65,0 59,5 4,6 -8,3
Готові харчові продукти 74,0 72,3 119,8 58,2

4,5

-51,4
Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості 13,2

12,9

27,6 37,1 2,9 34,5
Машини,обладнання та механізми 15,7 17,7 24,7 23,1 1,8 -6,6
Різні промислові товари 17,8

22,2

32,6 21,9 1,7 -32,8
Текстильні матеріали та вироби 17,2 16,1 14,4 10,8 0,8 25,1
Інші 43,8 45,2 65,0 34,7 2,6 -46,6

 

Товарна структура імпорту України, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік

2021 рік 2022 рік

У % до

загального

обсягу

2022 р./

 

2021 р., +/-
Мінеральні продукти 12983,7 8402,7 14969,6 13112,1 23,7 -12,4
Машини,обладнання та механізми 13307,4 11544,2 14201,7 9181,6 16,6 -35,4

Продукція хімічної промисловості

7482,5

7331,5

9740,6 6302,7 11,4 35,3
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 6161,4 5743,4 7569,7 5629,8 10,2 -25,7

Полімерні матеріали

3564,3

3409,0

4815,3 3247,2 5,9 -32,6

Недорогоцінні метали та вироби з ним

3649,1

3127,7

4369,0 2590,7 4,7 -40,8

Інші

13635,3

14532,8

17150,9 15209,4 27,5 -11,3

Товарна структура імпорту Черкаської області, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік

2021 рік 2022 рік

У % до

загального

обсягу

2022 р./

2021 р., +/-

Мінеральні продукти 259,8 283,8 446,9

92,7

15,3 -79,3

Продукція хімічної промисловості

99,1

99,6

169,4 162,5 26,8 -4,0
Машини,обладнання та механізми 105,8 73,9 137,3 85,6 14,1 -37,6

Полімерні матеріали

36,5

35,1

52,2 47,8 7,9 -8,6
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 39,3 33,3 49,1 47,5 7,8 3,4
Живі тварини, продукти тваринного походження 23,4 26,7 31,6 34,6 5,7 9,5

Текстильні матеріали та текстильні вироби

27,7

30,9

30,2 33,8 5,6 11,8
Інші 131,7 139,4 171,9 102,2 16,8

-40,5

Географічна структура експорту Черкаської області

Країни

2021 рік

Китай

13,5 %

Польша

6,7 %

Білорусь 6,4 %
Німеччина

5,6 %

Нідерланди

5,6 %

Оман

5,2 %

Іспанія

4,0 %

Єгипет 3,2 %

Інші

49,8 %

Географічна структура імпорту Черкаської області

Країни

2021 рік

Швейцарія

42,1 %

Китай

11,8 %

Польша

7,1 %

Німеччина

6,4 %

Швеція 3,5 %
Туреччина

3,3 %

Білорусь

2,8 %

Інші

23,0 %