Статистична інформація

 

Зовнішня торгівля України, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік

Січень-червень 2020 року Січень-червень 2021 року

Експорт

50060,3

49212,9 22912,6 29924,0

Імпорт

60783,7

54091,3 24189,4 31250,6

Сальдо

-10723,4

-4878,4 1276,8 1326,6

 

Зовнішня торгівля у Черкаській області, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік

Січень-червень 2020 року Січень-червень 2021 року

Експорт

863,6

810,8 446,0 356,5

Імпорт

691,2

681,5 368,1 465,7

Сальдо

172,4

129,3 78,0 109,1

 

Товарна структура експорту України, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік Січень-червень 2020 року Січень-червень 2021 року

У % до

загального

обсягу

2021 р./2020 р.,

+/-

Недорогоцінні метали та вироби з них

9606,9 9030,3 4545,6 7037,7 23,5 +54,9
Продукти рослинного походження 12914,9 11890,1 5144,1 5046,9 16,9 -1,9
Мінеральні продукти 4867,1 5331,9 2409,5 4603,5 15,4 +91,2

Жири та олії тваринного або рослинного походження

4732,8

5759,6 2943,4 3297,9 11,0 +12,5
Машини, обладнання та механізми 4464,7 4487,1 1996,9 2610,3 8,7 +30,8

Готові харчові продукти

3221,1

3361,1 1614,2 1868,1 6,2 +15,7

Інші

10252,8

9352,8 4258,9 5459,6 18,3 +28,2

 

Товарна структура експорту Черкаської області, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік Січень-червень 2020 року Січень-чрвень 2021 року

У % до

загального

обсягу

2021 р./2020 р.,

+/-

Продукти рослинного походження

375,7

310,9 174,6 166,0 46,5 -4,2

Готові харчові продукти

74,0

72,3 27,7 54,8 15,4 +99,7
Деревина і вироби з деревини 36,2 45,8 21,1 30,7 8,6 +45,8
Різні промислові товари 17,8 22,2 8,5 17,1 4,8 в 2 раза
Жири та олії тваринного або рослинного походження 219,9 235,9 147,1 17,3 4,9 -88,2
Живі тварини: продукти тваринного походження

48,1

34,2 20,1 13,1 3,7 -35,0

Машини,обладнання та механізми

15,7

17,7 7,3 8,3 2,3 +14,6
Мінеральні продукти 15,2 10,5 6,3 8,0 2,2 +26,1
Текстильні матеріали та вироби 17,2 16,1 8,6 6,3 1,8 -27,1
Інші 43,8 45,2 24,8 34,9 9,8 +40,7

 

Товарна структура імпорту України, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік Січень-червень 2020 року Січень-червень 2021 року

У % до

загального

обсягу

2021 р./2020 р.,

+/-
Машини,обладнання та механізми 13307,4 11544,2 4946,7 6297,0 20,1 +27,1
Мінеральні продукти 12983,7 8402,7 4112,2 5310,4 17,0 +22,7

Продукція хімічної промисловості

7482,5

7331,5 3506,3 4201,8 13,4 +19,8
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 6161,4 5743,4 2270,3 3558,3 11,4 +50,9

Полімерні матеріали

3564,3

3409,0 1530,6 2180,8 7,0 +42,9

Недорогоцінні метали та вироби з ним

3649,1

3127,7 1399,5 1787,0 5,7 +27,7

Інші

13635,3

14532,8 6423,8 7915,3 25,4 +23,2

 

Товарна структура експорту Черкаської області, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік Січень-червень 2020 року Січень-червень 2021 року

У % до

загального

обсягу

2021 р./2020 р.,

+/-
Мінеральні продукти 259,8 283,8 163,1 221,1 45,3 +29,5

Продукція хімічної промисловості

99,1

99,6 65,3 64,4 13,8 -1,3
Машини,обладнання та механізми 105,8 73,9 35,5 54,5 11,7 +53,3

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

39,3

33,3 14,1 22,5 4,8 +59,9
Полімерні матеріали 36,5 35,1 16,3 21,8 4,7 +33,6

Продукти рослинного походження

19,0

16,4 7,3 16,1 3,5 в 2,1 раза
Інші 131,7 139,4 66,5 65,3 16,2 -1,8

 

Географічна структура експорту Черкаської області

Країни

Січень-червень 2021 року

Китай

13,5 %

Польша

6,7 %

Білорусь 6,4 %
Німеччина

5,6 %

Нідерланди

5,6 %

Оман

5,2%

Іспанія

4,0%

Єгипет

3,2%

Інші

49,8%

Географічна структура імпорту Черкаської області

Країни

Січень-червень 2021 року

Швейцарія

42,1 %

Китай

11,8 %

Польша

7,1 %

Німеччина

6,4 %

Швеція

3,5 %

Туреччина

3,3 %

Білорусь

2,8 %

Інші

23 %