Статистична інформація

 

Зовнішня торгівля України, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік

Січень-березень 2020 року Січень-березень 2021 року

Експорт

50060,3

49212,9 12251,0 13706,7

Імпорт

60783,7

54091,3 13310,2 15021,8

Сальдо

-10723,4

-4878,4 1059,2 1315,1

 

Зовнішня торгівля у Черкаській області, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік

Січень-березень 2020 року Січень-березень 2021 року

Експорт

863,6

810,8 217,1 156,7

Імпорт

691,2

681,5 228,3 262,0

Сальдо

172,4

129,3 -11,2 -105,3

 

Товарна структура експорту України, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік Січень-березень 2020 року Січень-березень 2021 року

У % до

загального

обсягу

2021 р./2020 р.,

+/-

Недорогоцінні метали та вироби з них

9606,9 9030,3 2378,1 3064,5 22,4 +28,8
Продукти рослинного походження 12914,9 11890,1 3047,0 2492,6 18,2 -18,2

Жири та олії тваринного або рослинного походження

4732,8

5759,6 1448,7 1576,1 11,5 +9,8
Машини, обладнання та механізми 4464,7 4487,1 1109,1 1257,9 9,2 +13,5

Готові харчові продукти

3221,1

3361,1 894,2 896,4 6,5 +0,3

Інші

10252,8

9352,8 2163,8 2452,8 17,9 +13,3

 

Товарна структура експорту Черкаської області, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік Січень-березень 2020 року Січень-березень 2021 року

У % до

загального

обсягу

2020 р./2019 р.,

+/-

Продукти рослинного походження

375,7

310,9 83,8 72,6 46,3 -11,7

Готові харчові продукти

74,0

72,3 13,7 22,9 14,6 +70,7
Деревина і вироби з деревини 36,2 45,8 11,3 13,3 8,5 +16,6
Різні промислові товари 17,8 22,2 4,0 8,7 5,5 в 2,2 раза
Жири та олії тваринного або рослинного походження 219,9 235,9 67,3 8,1 5,2 -88,0
Живі тварини: продукти тваринного походження

48,1

34,2 15,0 7,5 4,8 -50,4

Машини,обладнання та механізми

15,7

17,7 3,5 3,7 2,4 +8,8
Текстильні матеріали та вироби 17,2 16,1 4,7 3,2 2,1 30,7
Мінеральні продукти 15,2 10,5 3,6 3,0 1,9 14,8
Інші 43,8 45,2 10,2 13,7 8,7 +34,3

 

Товарна структура імпорту України, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік Січень-березень 2020 року Січень-березень 2021 року

У % до

загального

обсягу

2020 р./2019 р.,

+/-
Машини,обладнання та механізми 13307,4 11544,2 2561,1 2882,7 19,2 +12,1
Мінеральні продукти 12983,7 8402,7 2355,8 2712,4 18,1 +5,8

Продукція хімічної промисловості

7482,5

7331,5 2021,2 2113,1 14,1 +4,5
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 6161,4 5743,4 1353,6 1585,6 10,6 +17,2

Полімерні матеріали

3564,3

3409,0 806,1 979,3 6,5 +22,1

Недорогоцінні метали та вироби з ним

3649,1

3127,7 712,7 768,3 5,1 +7,5

Інші

13635,3

14532,8 3499,7 3980,4 26,5 +13,7

 

Товарна структура експорту Черкаської області, млн. дол. США

 

2019 рік

2020 рік Січень-березень 2020 року Січень-березень 2021 року

У % до

загального

обсягу

2020 р./2019 р.,

+/-
Мінеральні продукти 259,8 283,8 121,7 130,8 49,9 +7,5

Продукція хімічної промисловості

99,1

99,6 39,2 42,4 16,2 +7,7
Машини,обладнання та механізми 105,8 73,9 18,6 25,7 9,8 +37,5

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

39,3

33,3 5,2 9,7 3,7 +49,1
Полімерні матеріали 36,5 35,1 7,9 9,2 3,5 +14,8

Продукти рослинного походження

19,0

16,4 2,5 5,3 2,0 в 2 раза
Інші 131,7 139,4 33,2 38,9 14,8 +17,2

 

Географічна структура експорту Черкаської області

Країни

Січень-березень 2021 рік

Китай

13,1%

Німеччина

6,8%

Індія 5,8%
Іспанія

6,7%

Польша

6,3%

Оман

5,2%

Білорусь

5,1%

Єгипет

4,7%

Нідерланди 3,6%

Інші

48,5%

Географічна структура імпорту Черкаської області

Країни

Січень-березень 2021 рік

Швейцарія

46,7%

Китай

13,6%

Польша

6,3%

Німеччина

5,1%

Швеція

4,0%

Туреччина

2,8%

Білорусь

2,5%

Інші

19%