Статистична інформація

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

 

станом на 31.12.2019

станом на 31.12.2020

станом на 31.12.2021

станом на 31.12.2022 станом на 31.12.2023 станом на 31.03.2024

Прямі іноземні інвестиції в економіку Черкаської області (у т.ч. боргові інструменти), млн дол. США

257,0 303,3 492,8 464,4 544,7 620,7

 

Прямі іноземні інвестиції (інструменти участі в капіталі) в економіці Черкаської області в розрізі країн світу станом на 31.12.2022

Країни

%

Кіпр

34,5

Люксембург

20,2

Німеччина

10,3

Чехія

8,4

Франція 7,2
Іспанія 2,4

Швейцарія

2,1

Нідерланди 1,9
Інші 13,0

Прямі іноземні інвестиції (інструменти участі в капіталі) в економіці Черкаської області за видами економічної діяльності станом 31.12.2022

Вид економічної діяльності

%

Сільське, лісове та рибне господарство 53,3

Промисловість,

у т.ч. переробна

33,1

28,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів

11,0

Операції з нерухомим майном

4,8

Інші види економічної діяльності 1,6

 

*Інформацію щодо прямих інвестицій буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».