Статистична інформація

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

 

2015 рік

2016 рік

2017 рік

І півріччя

2018 року

Обсяг прямих інвестицій, млн дол. США

348,0

334,4

335,7

353,4

Обсяг прямих інвестицій на 1 особу, дол. США

279,8

271,1

274,7

289,2

 

Структура прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіці області за країнами на 01.07.2018 (у % до загального підсумку)

Країни

%

Беліз

50,4

Кіпр

20,9

Німеччина

5,8

Чехія

5,7

Франція

3,3

Інші

13,9

 

Структура прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіці області за видами економічної діяльності на 01.07.2018

 

%

Промисловість

81,3

Операції з нерухомим майном

8,2

Сільське, лісове та рибне господарство

5,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів

2,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1,4

Інші види діяльності

1,7