Статистична інформація

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

 

 

станом на 31.12.2018

станом на 31.12.2019

станом на 31.12.2020

станом на 31.12.2021

Прямі іноземні інвестиції в економіку Черкаської області, млн дол. США

228,5

257,0 303,3 492,8

 

Прямі іноземні інвестиції (інструменти участі в капіталі) в економіці Черкаської області в розрізі країн світу станом на 31.12.2021

Країни

%

Кіпр

35,9

Люксембург

15,6

Франція

9,4

Німеччина

9,4

Німеччина 8,1
Чехія 2,8

Іспанія

4,1

Швейцарія 1,7
Інші 14,2

Прямі іноземні інвестиції (інструменти участі в капіталі) в економіці Черкаської області за видами економічної діяльності станом 31.12.2021

Вид економічної діяльності

%

Сільське, лісове та рибне господарство 45,3

Промисловість

33,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів

13,9

Операції з нерухомим майном

5,6

Інші види економічної діяльності

2,1

 

*Інформацію щодо прямих інвестицій буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».