Статистична інформація

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

 

 

станом на 31.12.2018

станом на 31.12.2019

станом на 31.12.2020

станом на 31.12.2021

Прямі іноземні інвестиції в економіку Черкаської області, млн дол. США

227,5

252,7 269,3 354,9

 

Прямі іноземні інвестиції (інструменти участі в капіталі) в економіці Черкаської області в розрізі країн світу станом на 31.12.2021

Країни

%

Кіпр

31,0

Франція

20,2

Чехія

8,3

Іспанія

6,9

Німеччина 6,2
Бельгія 2,8

Швейцарія

2,6

Інші 22,0

Прямі іноземні інвестиції (інструменти участі в капіталі) в економіці Черкаської області за видами економічної діяльності станом 31.12.2021

Вид економічної діяльності

%

Промисловість

52,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів

19,5

Сільське, лісове та рибне господарство

18,3

Операції з нерухомим майном

7,7

Інші види економічної діяльності

1,7