Статистична інформація

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

 

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг прямих інвестицій, млн дол. США

348,0

334,4

335,7

334,3

Обсяг прямих інвестицій на 1 особу, дол. США

279,8

271,1

274,7

276,3

 

Структура прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіці області за країнами на 31.12.2018 (у % до загального підсумку)

Країни

%

Беліз

50,4

Кіпр

17,1

Німеччина

6,0

Чехія

5,9

Іспанія 3,4

Франція

3,3

Інші

13,9

 

Структура прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіці області за видами економічної діяльності на 31.12.2018

 

%

Промисловість

81,5

Операції з нерухомим майном

8,5

Сільське, лісове та рибне господарство

5,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів

2,3

Інші види діяльності

1,8