Статистична інформація

 

Зовнішня торгівля України, млн. дол. США

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Експорт

36362,8

43266,6

47339,9

Імпорт

39248,6

49598,5

57141,0

Сальдо

-2885,8

-6331,9

-9801,1

 

Зовнішня торгівля у Черкаській області, млн. дол. США

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Експорт

468,6

617,8

785,7

Імпорт

288,4

404,5

500,0

Сальдо

180,2

213,3

285,6

 

Товарна структура експорту України, млн. дол. США

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

у %

до загального

обсягу

2018 р./

2017 р., %

Продукти рослинного походження

8095,3

9216,4

9886,3

20,9 107,3
Машини,обладнання та механізми 3638,0 4277,0 4656,7 9,8 108,9

Готові харчові продукти

2450,9

2827,3

3018,7

6,4 106,8

Продукція хімічної промисловості

1557,1

1660,7

1871,2

4,0 112,7

Деревина і вироби з деревини

1131,1

1205,9

1494,7

3,2 123,9

Текстильні матеріали та вироби

677,4

759,6

846,7

1,8 111,5

Інші

18812,4

23319,7

25565,6

53,9 109,6

 

Товарна структура експорту Черкаської області, млн. дол. США

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

у %

до загального

обсягу

2018 р./

2017 р., %

Продукти рослинного походження

177,8

187,2

238,9

30,4 127,6

Готові харчові продукти

99,7

140,8

125,7

16,0 89,3
Деревина і вироби з деревини 22,3 27,3 32,8 4,2 120,1

Машини,обладнання та механізми

15,1

21,1

17,3

2,2 82,1

Текстильні матеріали та вироби

16,8

17,0

14,8

1,9 87,1
Продукція хімічної промисловості 21,0 151,9 9,9 1,3 105,8

Інші

265,1

72,5

346,3

44 477,6

 

Товарна структура імпорту України, млн. дол. США

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

у %

до загального

обсягу

2018 р./

2017 р., %

Мінеральні продукти 8493,5 12504,6 14169,3 24,8 113,3

Машини,обладнання та механізми

7890,4

9901,7

11951,4

20,59 120,7

Продукція хімічної промисловості

5618,2

6546,5

7044,9

12,3 107,6

Полімерні матеріали

2867,0

3245,5

3558,2

6,2 109,6

Текстильні матеріали та текстильні вироби

1545,8

1738,3

2011,0

3,5 115,7

Продукти рослинного походження

915,2

954,8

1528,9

2,7 111,8

Інші

11918,5

14707,1

16877,3

29,9 114,8

 

Товарна структура експорту Черкаської області, млн. дол. США

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

у %

до загального

обсягу

2018 р./

2017 р., %

Мінеральні продукти 27,3 43,9 134,8 27,0 307,1

Продукція хімічної промисловості

56,2

92,1

90,2

18,0 97,9

Машини,обладнання та механізми

59,4

100,4

88,6

17,7 88,2

Полімерні матеріали

25,8

26,9

34,2

6,8 127,0

Текстильні матеріали та текстильні вироби

21,8

22,4

23,0

4,6 102,6

Продукти рослинного походження

18,94

20,87

16,7

3,3 80,2

Інші

78,96

97,83

112,5

22,6 115,0

 

Географічна структура експорту Черкаської області

Країни

2018 рік

Індія

18,7%

Білорусь

10,9%

Китай 7,7%

Польща

6,2%

Нідерланди

3,2%

Єгипет

2,9%

Італія

2,8%

Російська Федерація

2,2%

Інші

54,6%

Географічна структура імпорту Черкаської області

Країни

2018 рік

Угорщина

17,8%

Китай

13,8%

Німеччина

9,7%

Російська Федерація

9,5%

Польща

8,1%

Швеція

5,5%

Білорусь

3,6%

Японія

3,5%

Інші

30,2%